Search Words ...

Action Meaning In Marathi Action मराठी अर्थ

Action – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Action in Marathi

Action = कृती

Synonyms of Action in Marathi

उपाय, क्रियाकलाप, हालचाल, काम, काम, प्रयत्न, परिश्रम, ऑपरेशन, कृती, पावले उचला, उपाय करा, पुढाकार घ्या, हलवा, हलवा, प्रतिक्रिया द्या, काहीतरी करा, कृती, क्रियाकलाप, हलवा, हावभाव, उपक्रम, शोषण, युक्ती, यश, सिद्धी, उपक्रम, उपक्रम, प्रयत्न, प्रयत्न, परिश्रम, काम, हस्तकला, करत, निर्मिती, कामगिरी, वर्तन, आचार, प्रतिक्रिया, प्रतिसाद, , शत्रुत्व, लढाई, संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष, लढाई, युद्ध, युद्ध, रक्तपात, प्रतिबद्धता, संघर्ष, चकमकी, संघर्ष, संघर्ष, कायदेशीर कारवाई, खटला, कायद्यानुसार खटला, केस, कारण, खटला, खटला, कायदेशीर विवाद, कायदेशीर स्पर्धा, कार्यवाही, कायदेशीर कार्यवाही, न्यायालयीन कार्यवाही, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Action

एखादी गोष्ट साध्य करण्यासाठी वस्तुस्थिती किंवा प्रक्रिया.

केलेली गोष्ट; एक कृती

ज्या प्रकारे काहीतरी कार्य करते किंवा हलवते.

सशस्त्र संघर्ष.

कायदेशीर कार्यवाही; एक खटला

कारवाई करा; सामोरे जा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Action Example Sentences

1. ending child labour will require action on many levels

बालमजूर संपवण्यासाठी अनेक स्तरांवर कारवाईची आवश्यकता असेल

2. she frequently questioned his actions

तिने वारंवार त्याच्या कृतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले

3. the weapon has a smooth action

शस्त्राची एक गुळगुळीत क्रिया आहे

4. servicemen listed as missing in action during the war

युद्धकाळात बेपत्ता म्हणून सूचीबद्ध सैनिक

5. a civil action for damages

नुकसानीसाठी नागरी कारवाई

6. your request will be actioned

आपल्या विनंतीवर कार्यवाही केली जाईल

Image:

Word-Image