Search Words ...

Acronym Meaning In Marathi Acronym मराठी अर्थ

Acronym – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acronym in Marathi

Acronym = एक्रोनिम

Synonyms of Acronym in Marathi

लघु फॉर्म, आकुंचन, एलिझन, एक्रोनिम, इनिशिनिलिझम, प्रतीक, क्षीण,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acronym

दुसर्‍या शब्दाच्या सुरुवातीच्या अक्षरापासून तयार केलेले संक्षेप आणि शब्द म्हणून उच्चारलेले (उदा. एएससीआयआय, नासा)

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acronym Example Sentences

1. A whole language of abbreviated words and acronyms has developed with the huge popularity of the text message.

मजकूर संदेशाच्या प्रचंड लोकप्रियतेसह संक्षिप्त शब्द आणि परिवर्णी शब्दांची संपूर्ण भाषा विकसित झाली आहे.

Image:

Word-Image