Search Words ...

Acrobat Meaning In Marathi Acrobat मराठी अर्थ

Acrobat – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acrobat in Marathi

Acrobat = एक्रोबॅट

Synonyms of Acrobat in Marathi

व्यायामशाळा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acrobat

एक मनोरंजन करणारा जो नेत्रदीपक जिम्नॅस्टिक विजय मिळवितो.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acrobat Example Sentences

1.

Image:

Word-Image