Search Words ...

Acrimony Meaning In Marathi Acrimony मराठी अर्थ

Acrimony – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acrimony in Marathi

Acrimony = प्रपंच

Synonyms of Acrimony in Marathi

वंश, राग, वाईट भावना, वाईट इच्छा, वाईट रक्त, वैर, वैर, दुश्मनी, वैर, तिरस्कार, कुजबुज, प्लीहा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acrimony

कटुता किंवा आजारी भावना.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acrimony Example Sentences

1. a quagmire of lawsuits, acrimony, and finger-pointing

खटला, बोलबाला आणि बोट दाखविणारी चिखल

Image:

Word-Image