Search Words ...

Acrimonious Meaning In Marathi Acrimonious मराठी अर्थ

Acrimonious – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acrimonious in Marathi

Acrimonious = गोंधळ

Synonyms of Acrimonious in Marathi

उच्छृंखल, कास्टिक, bसरबिक, तीव्र,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acrimonious

(सामान्यत: भाषण किंवा वादविवादाचे) रागावलेले आणि कडू.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acrimonious Example Sentences

1. an acrimonious dispute about wages

वेतनाबाबत एक भांडण वाद

Image:

Word-Image