Search Words ...

Acrid Meaning In Marathi Acrid मराठी अर्थ

Acrid – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acrid in Marathi

Acrid = अ‍ॅक्रिड

Synonyms of Acrid in Marathi

कडू, तीक्ष्ण, आंबट, आंबट, कठोर, आम्ल, आम्लयुक्त, आम्लयुक्त, व्हिनेगरी, एसेरबिक, एसिटिक, आंबट,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acrid

चिडचिडेपणाने मजबूत आणि अप्रिय चव किंवा वास येत आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acrid Example Sentences

1. acrid fumes

अ‍ॅक्रिड धुके

Image:

Word-Image