Search Words ...

Acquittal Meaning In Marathi Acquittal मराठी अर्थ

Acquittal – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acquittal in Marathi

Acquittal = एक्क्विटल

Synonyms of Acquittal in Marathi

क्लिअरिंग, पापाची क्षमा, निर्दोषपणा, निर्दोषपणा जाहीर करणे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acquittal

ज्या निर्णयावरुन एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे त्या अपराधात ती दोषी नाही.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acquittal Example Sentences

1. the trial resulted in an acquittal

खटल्यामुळे निर्दोष सुटला

Image:

Word-Image