Search Words ...

Acquit Meaning In Marathi Acquit मराठी अर्थ

Acquit – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acquit in Marathi

Acquit = अधिग्रहित

Synonyms of Acquit in Marathi

स्पष्ट, निर्दोष, बहिष्कृत करणे, निर्दोष घोषित करणे, निष्पाप शोधा, दोषी नाही असे जाहीर करा, सहन करा,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acquit

दोषी नसल्याच्या निर्णयाद्वारे फौजदारी शुल्कापासून (एखाद्यास) मुक्त करा.

स्वत: चा आचरण करा किंवा एका निर्दिष्ट मार्गाने सादर करा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acquit Example Sentences

1. she was acquitted on all counts

तिला सर्व बाबतीत निर्दोष सोडण्यात आले

2. all the young women in the contest acquitted themselves well

स्पर्धेतील सर्व युवतींनी स्वत: ची निर्दोष मुक्तता केली

Image:

Word-Image