Search Words ...

Acquiesce Meaning In Marathi Acquiesce मराठी अर्थ

Acquiesce – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acquiesce in Marathi

Acquiesce = अधिग्रहण

Synonyms of Acquiesce in Marathi

सहमती देणे, मान्य करणे, परवानगी देणे, मान्य करणे, एखाद्याची संमती देणे, स्वीकारणे, सहमती देणे, एखाद्याची संमती देणे, एखाद्याला आशीर्वाद देणे, होकारणे, होकार देणे, एखाद्याची मान्यता देणे,

Category : अकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acquiesce

अनिच्छेने पण विरोध न करता काहीतरी स्वीकारा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acquiesce Example Sentences

1. Sara acquiesced in his decision

साराला त्याच्या निर्णयाबद्दल माहिती मिळाली

Image:

Word-Image