Search Words ...

Acquaint Meaning In Marathi Acquaint मराठी अर्थ

Acquaint – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acquaint in Marathi

Acquaint = परिचित

Synonyms of Acquaint in Marathi

परिचित करा, संभाषण करा, अद्ययावत व्हा, अद्ययावत रहा,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acquaint

एखाद्यास जागरूक करा किंवा त्याच्याशी परिचित व्हा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acquaint Example Sentences

1. new staff should be acquainted with fire exit routes

नवीन कर्मचार्‍यांना अग्निशामक मार्गातून परिचित व्हावे

Image:

Word-Image