Search Words ...

Acorn Meaning In Marathi Acorn मराठी अर्थ

Acorn – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acorn in Marathi

Acorn = Ornकोर्न

Synonyms of Acorn in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acorn

ओक झाडाचे फळ, उबदार कप-आकाराच्या तळामध्ये एक गुळगुळीत ओव्हल नट.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acorn Example Sentences

1. Collect interesting bits of natural objects, such as bark, leaves, conkers and acorns to label and display at home.

घरी लेबल लावण्यासाठी व प्रदर्शन करण्यासाठी झाडाची साल, पाने, कॉंकर आणि ornकॉर्न यासारख्या नैसर्गिक वस्तूंचे मनोरंजक बिट्स एकत्रित करा.

Image:

Word-Image