Search Words ...

Acolyte Meaning In Marathi Acolyte मराठी अर्थ

Acolyte – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acolyte in Marathi

Acolyte = अकोलिटे

Synonyms of Acolyte in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acolyte

एखादी व्यक्ती धार्मिक सेवेत किंवा मिरवणुकीत उत्साही व्यक्तीला मदत करत आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acolyte Example Sentences

1. There were scores of acolytes and priests, preparing to begin the ritual.

विधी सुरू करण्याची तयारी करणारे असंख्य पुष्कळ अकोलीट्स आणि पुजारी होते.

Image:

Word-Image