Search Words ...

Acme Meaning In Marathi Acme मराठी अर्थ

Acme – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acme in Marathi

Acme = एक्मे

Synonyms of Acme in Marathi

टॉप, क्रेस्ट, पिनॅकल, माउंटनटॉप, स्पायर, हाइट्स, कपाट, शिखर, किरीट, टिप, कॅप, वर्टेक्स, अ‍ॅमेम, जेनिथ, अपोजी,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acme

ज्या बिंदूवर कोणीतरी किंवा काहीतरी सर्वात चांगले, परिपूर्ण किंवा सर्वात यशस्वी आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acme Example Sentences

1. physics is the acme of scientific knowledge

भौतिकशास्त्र ही वैज्ञानिक ज्ञानाची तीव्रता आहे

Image:

Word-Image