Search Words ...

Accustomed Meaning In Marathi Accustomed मराठी अर्थ

Accustomed – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accustomed in Marathi

Accustomed = नित्याचा

Synonyms of Accustomed in Marathi

नेहमीचे, सामान्य, नेहमीच्या, परिचित, नियमित, नित्य, सामान्य, ठराविक, पारंपारिक, पारंपारिक, प्रस्थापित, सामान्य, सामान्य, मानक, प्रचलित, निश्चित, निश्चित, सेट, सेटलमेंट, स्टॉक,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accustomed

नेहमीचा; नेहमीच्या.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accustomed Example Sentences

1. his accustomed route

त्याचा नित्याचा मार्ग

Image:

Word-Image