Search Words ...

Accused Meaning In Marathi Accused मराठी अर्थ

Accused – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accused in Marathi

Accused = आरोपी

Synonyms of Accused in Marathi

कायद्यातील विरोधक, विरोधक, स्पर्धक, दावेदार, वादविवाद करणारा, फिर्यादी, दावेदार, तक्रारदार, याचिकाकर्ता, अपीलकर्ता, प्रतिवादी, पक्ष, हितसंबंध, प्रतिवादी, आरोपी,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accused

एखादी व्यक्ती किंवा लोकांचा समूह ज्यांचा गुन्हा दाखल झाला आहे किंवा त्याच्यावर खटला भरला आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accused Example Sentences

1. the accused was ordered to stand trial on a number of charges

आरोपीला अनेक आरोपांवरून खटला उभे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते

Image:

Word-Image