Search Words ...

Accurate Meaning In Marathi Accurate मराठी अर्थ

Accurate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accurate in Marathi

Accurate = अचूक

Synonyms of Accurate in Marathi

तंतोतंत, अचूक, बरोबर, त्रुटीहीन, त्रुटीविना मुक्त, त्रुटीशिवाय, दोषरहित, परिपूर्ण, वैध, विशिष्ट, तपशीलवार, मिनिट, स्पष्ट, स्पष्ट, शब्दासाठी शब्द, अस्पष्ट, सावध, अधिकृत, विश्वासार्ह, अधिकृत, तंतोतंत, लक्ष्य, न कसणारे, प्राणघातक, प्राणघातक, प्राणघातक, प्राणघातक, प्राणघातक, निश्चित, सत्य, निशाण्यावर, काळजीपूर्वक, सावध, कष्टकरी, अचूक,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accurate

(माहिती, मोजमाप, आकडेवारी इ.) सर्व तपशील बरोबर; अचूक

(शस्त्रास्त्र, क्षेपणास्त्र किंवा शॉटच्या संदर्भात) सक्षम किंवा इच्छित लक्ष्य गाठण्यात यशस्वी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accurate Example Sentences

1. accurate information about the illness is essential

आजाराबद्दल अचूक माहिती आवश्यक आहे

2. reliable, accurate rifles

विश्वसनीय, अचूक रायफल

Image:

Word-Image