Search Words ...

Accuracy Meaning In Marathi Accuracy मराठी अर्थ

Accuracy – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accuracy in Marathi

Accuracy = अचूकता

Synonyms of Accuracy in Marathi

अचूकता, अचूकता, औचित्य, परिपूर्णता, वैधता, अस्पष्टता, अधिकार, विश्वसनीयता,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accuracy

गुणवत्ता किंवा अचूक असण्याची गुणवत्ता किंवा स्थिती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accuracy Example Sentences

1. we have confidence in the accuracy of the statistics

आम्हाला आकडेवारीच्या अचूकतेवर विश्वास आहे

Image:

Word-Image