Search Words ...

Accumulation Meaning In Marathi Accumulation मराठी अर्थ

Accumulation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accumulation in Marathi

Accumulation = जमा

Synonyms of Accumulation in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accumulation

एखाद्या गोष्टीचे संपादन किंवा हळूहळू एकत्रित होणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accumulation Example Sentences

1. the accumulation of wealth

संपत्ती जमा

Image:

Word-Image