Search Words ...

Accumulated Meaning In Marathi Accumulated मराठी अर्थ

Accumulated – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accumulated in Marathi

Accumulated = जमा

Synonyms of Accumulated in Marathi

गोळा, एकत्र करणे,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accumulated

एकत्रित व्हा किंवा वाढती संख्या किंवा प्रमाणात मिळवा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accumulated Example Sentences

1. investigators have yet to accumulate enough evidence

तपास अधिकार्‍यांकडे अद्याप पुरावे जमा झाले नाहीत

Image:

Word-Image