Search Words ...

Accrued Meaning In Marathi Accrued मराठी अर्थ

Accrued – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accrued in Marathi

Accrued = जमा झाले

Synonyms of Accrued in Marathi

, ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accrued

(एक फायदा किंवा पैशाची रक्कम) प्राप्त झाली किंवा वेळेत नियमित किंवा वाढत्या प्रमाणात जमा झाली.

(केलेल्या कामाशी संबंधित शुल्क किंवा किंमतीचा अद्याप इनव्हॉईस केलेला नाही) आर्थिक कालावधीच्या शेवटी तरतुदी केल्या.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accrued Example Sentences

1. the accrued interest

जमा व्याज

2.

Image:

Word-Image