Search Words ...

Accrue Meaning In Marathi Accrue मराठी अर्थ

Accrue – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accrue in Marathi

Accrue = वाढली

Synonyms of Accrue in Marathi

उद्भवू, अनुसरण करा, अनुसरण करा, उत्पन्न करा, स्टेम, वसंत ,तु, प्रवाह,

Category : अकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accrue

(वेळोवेळी) नियमित किंवा वाढत्या प्रमाणात कोणीतरी (पैशाचे किंवा बेरजेचे रकम) प्राप्त केले आहेत.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accrue Example Sentences

1. financial benefits will accrue from restructuring

पुनर्गठनामुळे आर्थिक लाभ मिळू शकेल

Image:

Word-Image