Search Words ...

Accounting Meaning In Marathi Accounting मराठी अर्थ

Accounting – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accounting in Marathi

Accounting = लेखा

Synonyms of Accounting in Marathi

पैशाच्या बाबी, विशिष्ट बाबी, वित्तीय बाबी, अर्थशास्त्र, पैसे व्यवस्थापन, वाणिज्य, व्यवसाय, गुंतवणूक, बँकिंग, लेखा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accounting

आर्थिक खाती ठेवण्याची कृती किंवा प्रक्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accounting Example Sentences

1. an investigation into suspected false accounting

संशयित खोट्या अकाउंटिंगची चौकशी

Image:

Word-Image