Search Words ...

Accountability Meaning In Marathi Accountability मराठी अर्थ

Accountability – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accountability in Marathi

Accountability = उत्तरदायित्व

Synonyms of Accountability in Marathi

उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accountability

जबाबदार असण्याची वास्तविकता किंवा स्थिती; जबाबदारी

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accountability Example Sentences

1. their lack of accountability has corroded public respect

त्यांच्या उत्तरदायित्वाच्या अभावामुळे लोकांचा आदर वाढत आहे

Image:

Word-Image