Search Words ...

Accosted Meaning In Marathi Accosted मराठी अर्थ

Accosted – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accosted in Marathi

Accosted = जमा झाले

Synonyms of Accosted in Marathi

यांच्याशी चर्चा करणे, कॉल करणे, ओरडा, गारा, चर्चा सुरू करणे,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accosted

धैर्याने किंवा आक्रमकपणे (कोणीतरी) संपर्क आणि पत्ता

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accosted Example Sentences

1. reporters accosted him in the street

रस्त्यावर पत्रकारांनी त्याचा आरोप केला

Image:

Word-Image