Search Words ...

Accordingly Meaning In Marathi Accordingly मराठी अर्थ

Accordingly – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accordingly in Marathi

Accordingly = त्यानुसार

Synonyms of Accordingly in Marathi

परस्पररित्या, योग्यरित्या, व्यवस्थित, नियमितपणे, सातत्याने, योग्यरित्या, योग्यरित्या, त्या कारणास्तव, परिणामी, म्हणून, परिणामी, परिणामी, परिणामी, म्हणून, म्हणून, तर, तसे आहे, त्या बाबतीत,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accordingly

अशा परिस्थितीत जे विशिष्ट परिस्थितीसाठी योग्य आहे.

परिणामी; म्हणून.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accordingly Example Sentences

1. we have to discover what his plans are and act accordingly

आम्हाला त्याच्या योजना काय आहेत हे शोधून त्यानुसार कार्य करावे लागेल

2. there was no breach of the rules; accordingly, there will be no disciplinary inquiry

नियमांचे उल्लंघन झाले नाही; त्यानुसार शिस्तभंगाची चौकशी होणार नाही

Image:

Word-Image