Search Words ...

Accordance Meaning In Marathi Accordance मराठी अर्थ

Accordance – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accordance in Marathi

Accordance = करार

Synonyms of Accordance in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accordance

अनुरूपता किंवा करार

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accordance Example Sentences

1. there is good accordance between the values

व्हॅल्यूज मध्ये चांगले अनुरूप आहे

Image:

Word-Image