Search Words ...

Accomplishment Meaning In Marathi Accomplishment मराठी अर्थ

Accomplishment – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accomplishment in Marathi

Accomplishment = पूर्ण

Synonyms of Accomplishment in Marathi

कायदा, कृत्य, व्यायाम, शोषण, कार्यक्षमता, प्राप्ति, प्रयत्न, पराक्रम, युक्ती, ऑपरेशन, हलवा, स्टंट, स्ट्रेटेजम, सत्ता, अंगभूत, मास्टर स्ट्रोक, अलौकिक वार,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accomplishment

यशस्वीरित्या प्राप्त झालेली काहीतरी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accomplishment Example Sentences

1. the reduction of inflation was a remarkable accomplishment

महागाई कमी करणे ही एक उल्लेखनीय कामगिरी होती

Image:

Word-Image