Search Words ...

Accomplished Meaning In Marathi Accomplished मराठी अर्थ

Accomplished – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accomplished in Marathi

Accomplished = पूर्ण झाले

Synonyms of Accomplished in Marathi

कुशल, कुशल, हुशार, सद्गुण, कुशल, कुशल, कुशल, हुशार, कुशल, सक्षम, सक्षम, कार्यक्षम, अनुभवी, अनुभवी, प्रशिक्षित, सराव, व्यावसायिक, पॉलिश, सुसज्जित , निपुण, हुशार, चतुर, हुशार, तयार, योग्य, सुलभ, कुशल,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accomplished

उच्च प्रशिक्षित किंवा कुशल

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accomplished Example Sentences

1. an accomplished pianist

एक निपुण पियानो वादक

Image:

Word-Image