Search Words ...

Accomplice Meaning In Marathi Accomplice मराठी अर्थ

Accomplice – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accomplice in Marathi

Accomplice = सहवास

Synonyms of Accomplice in Marathi

oryक्सेसरीसाठी, गुन्ह्यातील भागीदार, सहयोगी, संघ, सहकारी, साथीदार,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accomplice

दुसर्‍यास गुन्हा करण्यास मदत करणारी व्यक्ती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accomplice Example Sentences

1. an accomplice in the murder

खून मध्ये एक साथीदार

Image:

Word-Image