Search Words ...

Accompanied Meaning In Marathi Accompanied मराठी अर्थ

Accompanied – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accompanied in Marathi

Accompanied = सोबत

Synonyms of Accompanied in Marathi

सोबत जा, एखाद्याबरोबर प्रवास करा, एखाद्यास कंपनी ठेवा, भागीदार, एस्कॉर्ट, चैपरोन, हजर राहा, अनुसरण करा, आचरण करा, घ्या, घ्या, पहा, पहा, मार्गदर्शक, सुकाणू, प्रारंभ करणे, पायलट, काफिले, मदत, सहाय्य, शो कोणीतरी मार्ग, सह-घडणे, एकत्र असणे, एकत्र असणे, सोबत जाणे, सोबत जाणे, एकत्र जाणे, हाताने जाणे, सह दिसणे, यासाठी संगीत वाजवा, खेळा, खेळा, समर्थन करा,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accompanied

एक सहकारी किंवा एस्कॉर्ट म्हणून (कोणाबरोबर) कोठेतरी जा.

(इतर काहीतरी) म्हणून एकाच वेळी उपस्थित रहा किंवा उद्भवू

साठी एक संगीत साथीदार खेळा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accompanied Example Sentences

1. the two sisters were to accompany us to London

दोन्ही बहिणी आमच्यासोबत लंडनला जाणार होत्या

2. the illness is often accompanied by nausea

आजार सहसा मळमळ होतो

3. he would play his violin, and Mother used to accompany him on our organ

तो त्याची व्हायोलिन वाजवायचा आणि आई आमच्या सोबत आमच्या अवयवावर असायची

Image:

Word-Image