Search Words ...

Accolades Meaning In Marathi Accolades मराठी अर्थ

Accolades – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accolades in Marathi

Accolades = स्वागत

Synonyms of Accolades in Marathi

मान्यता, विशेषाधिकार, पुरस्कार, भेट, शीर्षक, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accolades

एक विशेष सन्मान म्हणून किंवा गुणवत्तेची पोच म्हणून पुरस्कार किंवा विशेषाधिकार.

नाईटहूड देण्याच्या वेळी तलवार घेऊन एखाद्याच्या खांद्यांवर स्पर्श.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accolades Example Sentences

1. the hotel has won numerous accolades

हॉटेलने असंख्य वाहने जिंकली आहेत

2. Knighthood was conferred by the overlord with the accolade.

अधिसूचित व्यक्तीने नाईटहूडला वाहवा दिली.

Image:

Word-Image