Search Words ...

Accolade Meaning In Marathi Accolade मराठी अर्थ

Accolade – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accolade in Marathi

Accolade = स्वागत

Synonyms of Accolade in Marathi

मान्यता, विशेषाधिकार, पुरस्कार, भेट, शीर्षक, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accolade

विशेष सन्मान म्हणून किंवा गुणवत्तेची पोच म्हणून पुरस्कार किंवा विशेषाधिकार

नाईटहूड देण्याच्या वेळी तलवार घेऊन एखाद्याच्या खांद्यांवर स्पर्श.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accolade Example Sentences

1. the ultimate official accolade of a visit by the president

राष्ट्रपतींच्या भेटीची अंतिम अधिकृत प्रशंसा

2. Knighthood was conferred by the overlord with the accolade.

अधिसूचित व्यक्तीने नाईटहूडला वाहवा दिली.

Image:

Word-Image