Search Words ...

Acclaimed Meaning In Marathi Acclaimed मराठी अर्थ

Acclaimed – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Acclaimed in Marathi

Acclaimed = प्रशंसित

Synonyms of Acclaimed in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Acclaimed

सार्वजनिक स्तुती; साजरा केला.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Acclaimed Example Sentences

1. the band released their critically acclaimed debut in 1994

१ 199 the in मध्ये या बँडने त्यांच्या समीक्षकाद्वारे प्रशंसनीय पदार्पण केले

Image:

Word-Image