Search Words ...

Accident Meaning In Marathi Accident मराठी अर्थ

Accident – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accident in Marathi

Accident = अपघात

Synonyms of Accident in Marathi

दुर्दैवीपणा, गैरसमज, गैरवर्तन, दुर्दैवी घटना, दुखापत, आपत्ती, शोकांतिका, आपत्ती, करार, संकटे, धक्का, त्रास, समस्या, अडचण, फक्त संधी, योगायोग, नशिबाची पिळवणूक, विचित्रपणा, धोका, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accident

एक दुर्दैवी घटना जी अनपेक्षित आणि नकळत घडते, सामान्यत: नुकसान किंवा दुखापत होते.

योगायोगाने घडणारी घटना किंवा ती उघड किंवा मुद्दाम कारणाशिवाय आहे.

(अरिस्टोलीयन विचारात) एखाद्या वस्तूची संपत्ती जी तिच्या स्वभावासाठी आवश्यक नसते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accident Example Sentences

1. he had an accident at the factory

कारखान्यात त्याचा अपघात झाला

2. the pregnancy was an accident

गर्भधारणा एक अपघात होता

3. The new element is existence, which Avicenna regarded as an accident, a property of things.

नवीन घटक अस्तित्त्वात आहेत, ज्यास एव्हिसेंना अपघात, वस्तूंची मालमत्ता मानतात.

Image:

Word-Image