Search Words ...

Accessible Meaning In Marathi Accessible मराठी अर्थ

Accessible – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accessible in Marathi

Accessible = प्रवेशयोग्य

Synonyms of Accessible in Marathi

प्राप्य, पोचण्यायोग्य, आवाक्याबाहेर, उपलब्ध, हाताने, प्राप्य, उपलब्ध, सोपी, अनौपचारिक, मैत्रीपूर्ण, स्वागतार्ह, पाहुणचार करणारी, आनंददायी, सहमत, कर्तव्यदक्ष, जन्मजात, प्रेमळ, सौहार्दपूर्ण,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accessible

(एखाद्या ठिकाणचे) गाठण्यासाठी किंवा प्रविष्ट करण्यात सक्षम.

(एखाद्या व्यक्तीचे, विशेषत: प्राधिकरण किंवा महत्त्वाच्या स्थानावर असलेले एक) मैत्रीपूर्ण आणि बोलण्यास सुलभ; सुलभ

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accessible Example Sentences

1. the town is accessible by bus

हे शहर बसने उपलब्ध आहे

2. he is more accessible than most tycoons

तो बहुतेक टायकोन्सपेक्षा अधिक प्रवेशयोग्य आहे

Image:

Word-Image