Search Words ...

Access Meaning In Marathi Access मराठी अर्थ

Access – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Access in Marathi

Access = प्रवेश

Synonyms of Access in Marathi

, मिळवणे, त्यात प्रवेश करणे, घेणे, प्राप्त करणे, प्रविष्टी, प्रवेश करणे, प्रवेशाचे साधन, प्रवेश करणे, हल्ला, चढाओढ, बाहेर पडणे, उद्रेक, स्फोट, उद्रेक, फुटणे, उद्रेक, भडकणे, उडाणे, झगमगाट करणे, उबळ, विरोधाभास, जप्ती, गर्दी,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Access

प्रवेश करा किंवा प्रविष्ट करा (एक ठिकाण)

प्राप्त करा, तपासणी करा किंवा पुनर्प्राप्त करा (डेटा किंवा फाईल)

ठिकाणी पोहोचण्याचा किंवा प्रवेश करण्याचे साधन.

एखाद्या भावनांचा हल्ला किंवा उद्रेक.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Access Example Sentences

1. single rooms have private baths accessed via the balcony

एकल खोल्यांमध्ये बाल्कनीतून खाजगी बाथ आहेत

2. information can be accessed from several files and displayed at the same time

बर्‍याच फायलींमधून माहितीवर प्रवेश केला जाऊ शकतो आणि त्याच वेळी प्रदर्शित केला जाऊ शकतो

3. the staircase gives access to the top floor

जिना वरच्या मजल्यावर प्रवेश देतो

4. I was suddenly overcome with an access of rage

रागाच्या भरात माझ्यावर अचानक विजय आला

Image:

Word-Image