Search Words ...

Accept Meaning In Marathi Accept मराठी अर्थ

Accept – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accept in Marathi

Accept = स्वीकारा

Synonyms of Accept in Marathi

स्वीकारणे, स्वागत करणे, घेणे, पावती घेणे, मिळवणे, मिळवणे, मिळवणे, मिळवणे, येणे, मान्य, पारंपारिक, सनातनी, सवयीचे, पुष्टी केलेले, सेट, निश्चित, स्थायिक,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accept

प्राप्त करण्यासाठी संमती (ऑफर केलेली गोष्ट)

विश्वास ठेवा किंवा ओळखा (एक मत, स्पष्टीकरण इ.) वैध किंवा योग्य म्हणून.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accept Example Sentences

1. he accepted a pen as a present

त्याने भेट म्हणून पेन स्वीकारले

2. this tentative explanation came to be accepted by the group

हे तात्पुरते स्पष्टीकरण गटाने स्वीकारले

Image:

Word-Image