Search Words ...

Accentuate Meaning In Marathi Accentuate मराठी अर्थ

Accentuate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accentuate in Marathi

Accentuate = उच्चारण करा

Synonyms of Accentuate in Marathi

याकडे लक्ष वेधून घ्या, लक्ष द्या, लक्ष वेधून घ्या, पॉईंट अप करा, अधोरेखित करा, अधोरेखित करा, उच्चारण करा, हायलाइट करा, स्पॉटलाइट, अग्रभाग, वैशिष्ट्य, प्रतिष्ठित करा , ताण, जोर देणे, यावर जोर देणे, यावर जोर देणे,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accentuate

अधिक लक्षात घेण्यासारखे किंवा प्रमुख बनवा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accentuate Example Sentences

1. his jacket unfortunately accentuated his paunch

त्याच्या जाकीटने दुर्दैवाने त्याचा प्याच वाढविला

Image:

Word-Image