Search Words ...

Accent Meaning In Marathi Accent मराठी अर्थ

Accent – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Accent in Marathi

Accent = उच्चारण

Synonyms of Accent in Marathi

याकडे लक्ष वेधणे, लक्ष वेधणे, लक्ष वेधणे, अधोरेखित करणे, अधोरेखित करणे, अधोरेखित करणे, उच्चारण करणे, हायलाइट करणे, स्पॉटलाइट, अग्रभाग, वैशिष्ट्य, महत्त्व देणे, अधिक प्रख्यात करणे, अधिक स्पष्ट करणे, खेळणे, समोर आणणे, उंचावणे , ताण, वजन, महत्व देणे, यावर जोर देणे, यावर जोर देणे, भाषण, बोलणे, बोलणे, बोलणे, बोलणे, भाषण, जोर, उच्चारण, शक्ती, प्रतिष्ठा, ताण, प्राधान्य,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Accent

जोर द्या (एक विशिष्ट वैशिष्ट्य)

भाषेचा उच्चार करण्याचा विशिष्ट प्रकार, विशेषत: एखाद्या विशिष्ट राष्ट्र, परिसर किंवा सामाजिक वर्गाशी संबंधित.

ताण किंवा खेळपट्टीद्वारे भाषणात एखादा अक्षर किंवा शब्द दिलेला एक वेगळा जोर.

एक विशेष किंवा विशिष्ट जोर.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Accent Example Sentences

1. fabrics that accent the background colors in the room

खोलीत पार्श्वभूमी रंग उच्चारण करणारे फॅब्रिक्स

2. a strong German accent

एक मजबूत जर्मन उच्चारण

3. the accent falls on the middle syllable

उच्चारण मधल्या अक्षरे वर येतो

4. the accent is on participation

उच्चारण सहभागावर आहे

Image:

Word-Image