Search Words ...

Academic Meaning In Marathi Academic मराठी अर्थ

Academic – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Academic in Marathi

Academic = शैक्षणिक

Synonyms of Academic in Marathi

व्याख्याता, डॉन, शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक, प्रशिक्षक, शिक्षक, प्राध्यापक, सहकारी, पत्रांचा माणूस, पत्रांची स्त्री, उंचवटा, विचारवंत, bluestocking, शैक्षणिक, प्रशिक्षणात्मक, अध्यापनशास्त्रीय, वैचारिक, कल्पनारम्य, तत्वज्ञानासंबंधी, अनुवांशिक, काल्पनिक, सट्टा, अनुमान, अनुमान, अनुमान, कल्पना,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Academic

महाविद्यालय किंवा उच्च शिक्षण संस्था किंवा शिक्षक.

शिक्षण आणि शिष्यवृत्तीशी संबंधित.

व्यावहारिक प्रासंगिकतेचे नाही; केवळ सैद्धांतिक स्वारस्याचे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Academic Example Sentences

1. the EU offers grants to academics for research on approved projects

युरोपियन युनियन मंजूर प्रकल्पांच्या संशोधनासाठी शैक्षणिकांना अनुदान देते

2. academic achievement

शैक्षणिक कामगिरी

3. the debate has been largely academic

चर्चा मुख्यत्वे शैक्षणिक आहे

Image:

Word-Image