Search Words ...

Abysmal Meaning In Marathi Abysmal मराठी अर्थ

Abysmal – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abysmal in Marathi

Abysmal = पागल

Synonyms of Abysmal in Marathi

भयानक, भयानक, भयानक, भयानक, अत्याचारी, निंदनीय, निंदनीय, लज्जास्पद, दु: खी, हताश, विलापकारक, हास्यास्पद, निम्न दर्जाचा, गरीब, अपुरा, निकृष्ट, असमाधानकारक, अत्यंत, पूर्ण, पूर्ण, कसून, खोल, अंतहीन, अतुलनीय, अमर्याद, अकल्पनीय, अथांग, अथांग,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abysmal

अत्यंत वाईट; भयानक.

खुप खोल.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abysmal Example Sentences

1. the quality of her work is abysmal

तिच्या कामाची गुणवत्ता अत्यंत विचित्र आहे

2. waterfalls that plunge into abysmal depths

धबधबे जे भितीदायक खोलीत डुंबतात

Image:

Word-Image