Search Words ...

Abutting Meaning In Marathi Abutting मराठी अर्थ

Abutting – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abutting in Marathi

Abutting = Abutting

Synonyms of Abutting in Marathi

समीप, समीप, पुढील-दरवाजा, सीमा, abutting,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abutting

(इमारत किंवा क्षेत्राच्या क्षेत्राची) सहसा असेल किंवा त्यासह सामान्य सीमा असेल.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abutting Example Sentences

1. gardens abutting Great Prescott Street

ग्रेट प्रेस्कॉट स्ट्रीट abutting गार्डन्स

Image:

Word-Image