Search Words ...

Abusive Meaning In Marathi Abusive मराठी अर्थ

Abusive – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abusive in Marathi

Abusive = अपमानजनक

Synonyms of Abusive in Marathi

असभ्य, असभ्य, आक्षेपार्ह, तिरस्कार करणारे, बेटिलिंग, अपमानजनक, अनादर करणारे, निंदनीय, बिनधास्त, अव्यवहार्य, विदारक, क्रूर, क्रूर, अमानुष, बर्बर, बर्बर, क्रूर, लबाडीचा, दु: खी, ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abusive

अत्यंत आक्षेपार्ह आणि अपमानजनक.

व्यस्त रहा किंवा सवयीन हिंसा आणि क्रौर्य द्वारे दर्शविले.

अन्याय किंवा बेकायदेशीरपणाचा समावेश आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abusive Example Sentences

1. he became quite abusive and swore at her

तो खूप अपमानजनक झाला आणि त्याने तिला शपथ वाहिली

2. abusive parents

अपमानास्पद पालक

3. the abusive and predatory practices of businesses

व्यवसायांची निंदनीय आणि शिकारी प्रथा

Image:

Word-Image