Search Words ...

Abundantly Meaning In Marathi Abundantly मराठी अर्थ

Abundantly – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abundantly in Marathi

Abundantly = विपुलपणे

Synonyms of Abundantly in Marathi

भरपूर प्रमाणात, मोठ्या प्रमाणात, विपुलतेने, विपुलतेने, विपुलतेने, विपुलतेने, मोठ्या प्रमाणात, मोठ्या प्रमाणात, विपुलतेने, भरपूर प्रमाणात, मुक्तपणे, विस्तीर्णपणे, सर्वत्र, सर्वत्र,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abundantly

मोठ्या प्रमाणात; भरपूर प्रमाणात

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abundantly Example Sentences

1. the plant grows abundantly in the wild

वन्य मध्ये वनस्पती मुबलक प्रमाणात वाढते

Image:

Word-Image