Search Words ...

Abundant Meaning In Marathi Abundant मराठी अर्थ

Abundant – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abundant in Marathi

Abundant = विपुल

Synonyms of Abundant in Marathi

विपुल, विपुल, विपुल, श्रीमंत, भव्य, उदार, उदार, भरपूर, मोठा, प्रचंड, महान, भरपूर, अतिप्रवाही, अत्यधिक,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abundant

विद्यमान किंवा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध; भरपूर

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abundant Example Sentences

1. there was abundant evidence to support the theory

या सिद्धांताचे समर्थन करण्यासाठी मुबलक पुरावे होते

Image:

Word-Image