Search Words ...

Abundance Meaning In Marathi Abundance मराठी अर्थ

Abundance – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abundance in Marathi

Abundance = विपुलता

Synonyms of Abundance in Marathi

महापूर, गर्दी, पूर, जोराचा प्रवाह, जोराचा प्रवाह, झुंबड, गोंधळ, लहरी, उद्रेक, उद्रेक, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abundance

एखाद्या गोष्टीची खूप मोठी मात्रा.

(एकट्या whist मध्ये) एक बोली ज्याद्वारे खेळाडू नऊ किंवा अधिक युक्त्या बनवतो.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abundance Example Sentences

1. the tropical island boasts an abundance of wildlife

उष्णकटिबंधीय बेट वन्यजीवनाचे विपुलता दाखवते

2.

Image:

Word-Image