Search Words ...

Abstruse Meaning In Marathi Abstruse मराठी अर्थ

Abstruse – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abstruse in Marathi

Abstruse = उदर

Synonyms of Abstruse in Marathi

आर्केन, गूढ, थोड्या ज्ञात, रीचर्च, दुर्मिळ, पुन: पुन्हा, कठीण, कडक, गोंधळात टाकणारे, गोंधळलेले, गोंधळलेले, गुप्त, गुंतागुंतीचे, एखाद्याच्या डोक्यावर, एखाद्याच्या डोक्यावर, न समजण्याजोगे, दुर्दम्य, अभेद्य, रहस्यमय,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abstruse

समजण्यास अवघड; अस्पष्ट

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abstruse Example Sentences

1. an abstruse philosophical inquiry

एक थोर दार्शनिक चौकशी

Image:

Word-Image