Search Words ...

Abstention Meaning In Marathi Abstention मराठी अर्थ

Abstention – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Abstention in Marathi

Abstention = दुर्लक्ष

Synonyms of Abstention in Marathi

मत न देणे, मतदान न करणे, स्वभाव, संयम, खोटापणा, संयम,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Abstention

एखाद्या प्रस्तावाला किंवा गतीच्या बाजूने मतदान करण्यास नकार दिल्याचे उदाहरण.

एखाद्या गोष्टीत लिप्त होण्यापासून स्वतःस रोखण्याची वस्तुस्थिती किंवा प्रथा; संयम.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Abstention Example Sentences

1. a resolution passed by 126 votes to none, with six abstentions

सहा अपक्षांसह १२ none मतांनी ठराव संमत झाले नाही

2. alcohol consumption versus abstention

अल्कोहोलचे सेवन विरुद्ध दुर्लक्ष

Image:

Word-Image