Search Words ...

Absolve Meaning In Marathi Absolve मराठी अर्थ

Absolve – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Absolve in Marathi

Absolve = निराकरण

Synonyms of Absolve in Marathi

डिस्चार्ज, निर्दोष, बहिष्कृत करणे, न्याय देणे,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Absolve

(एखाद्यास) दोष, दोषी किंवा जबाबदार्यापासून मुक्त किंवा निश्चित करा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Absolve Example Sentences

1. the pardon absolved them of any crimes

क्षमा त्यांना कोणत्याही गुन्हेगारी पासून मुक्त

Image:

Word-Image