Search Words ...

Absolutely Meaning In Marathi Absolutely मराठी अर्थ

Absolutely – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Absolutely in Marathi

Absolutely = अगदी

Synonyms of Absolutely in Marathi

पूर्णपणे, पूर्णपणे, परिपूर्णपणे, संपूर्णपणे, संपूर्णपणे, , ,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Absolutely

कोणतीही पात्रता, निर्बंध किंवा मर्यादा नसलेले; पूर्णपणे

स्वतंत्रपणे; इतर गोष्टी किंवा घटकांच्या बाबतीत पाहिलेले नाही.

(क्रियापदाचे) नमूद केलेल्या ऑब्जेक्टशिवाय.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Absolutely Example Sentences

1. she trusted him absolutely

तिचा त्याच्यावर पूर्ण विश्वास होता

2. white-collar crime increased both absolutely and in comparison with other categories

व्हाइट कॉलर गुन्हेगारीत इतर आणि इतर श्रेणींच्या तुलनेत पूर्णपणे वाढ झाली

3.

Image:

Word-Image